Anodická oxidace – Elox

Anodizace znamená anodickou oxidaci hliníkových profilů. ELOX znamená elektrolytickou oxidaci hliníkových profilů. Oba pojmy označují stejnou metodu. Neupravené hliníkové profily vytváří na svém povrchu vlivem atmosféry přírodní oxidickou vrstvu, která zpravidla chrání základní materiál před další korozí.
Tato přírodní oxidická vrstva propůjčuje hliníku, za normálních klimatických podmínek, relativně vysokou odolnost proti korozi. Přirozená oxidická vrstva je velmi slabá, po několika sekundách vznikne na chemicky vyčištěném povrchu hliníku vrstvička silná asi 0,001µm, po jednom dni 0,003 až 0,005 µm a po několika měsících 0,1 až 0,5 µm. Za přítomnosti vlhkosti dojde ve vnější části oxidické vrstvy k hydratizaci a oxid se zformuje na hydroxid Al(OH)3 – barit. Výsledné oxidické vrstvy nejsou dekorativní, nemají velkou tvrdost a snadno se proto poškodí mechanicky a nebo vlivem atmosférických podmínek.
Hliník proto potřebuje ochranu proti korozi. Té můžeme dosáhnout pomocí elektrolytické oxidace hliníku – ELOXu. Během anodické oxidace vznikne na povrchu kompaktní vrstva oxidů hliníku. Slitiny hliníku, předúprava a parametry anodické oxidace určují vzhled a vlastnosti oxidické vrstvy. Takto vytvořené kompaktní a tvrdé povrchy chrání eloxovaný hliník proti korozi a mechanickému poškození.

Různými postupy anodické oxidace se mohou vytvořit dekorativní, funkční a barevné oxidické vrstvy. Hliník teprve po anodické oxidaci (eloxování) získá stálost, odolnost proti korozi a velmi dobře se také ošetřuje. Kovové vlastnosti materiálu zůstanou dlouho zachovány. Eloxovaný hliník se dá znovu beze všeho použít k dalšímu zpracování a představuje tímto ekologicky přijatelný způsob zušlechťování povrchu, odpovídající požadavkům na jeho stálost. Eloxované hliníkové profily mají mnoho předností fyzikální, tepelné a elektrické vlastnosti.
Dobrá zpracovatelnost a vysoká pevnost hliníkových profilů umožňují téměř neomezené tvarování.
Eloxované povrchy hliníkových profilů zaručují ochranný účinek a nepatrné náklady na údržbu.
Společnost TORISORT GROUP s.r.o.  je schopna zajistit širokou škálu přípravků určených pro jednotlivé operační kroky technologického procesu anodické oxidace, jakož i titanovou závěsovou technikou a opravnými prostředky, které jsou vhodné k opravě malých škrábanců a zabarvení na povrchu eloxovaného hliníku.

V součastné době existuje mnoho technologických postupů anodické oxidace, různé varianty umožňují realizaci oxidických vrstev s velmi rozdílnými vlastnostmi. Jako příklad uvádíme pouze několik možných vlastností. V zásadě rozeznáváme následující skupiny postupů.

•    rozdíly v tloušťce vrstvy od 0,3 do cca 200µm
•    čiré, průhledné vrstvy
•    barevné vrstvy vytvořené vlastním zabarvením oxidické vrstvy
•    barevné vrstvy vytvořené barvením oxidické vrstvy prostřednictvím organických barviv
•    elektrolyticky barvené oxidické vrstvy
•    oxidické vrstvy se zapuštěnými částicemi (např. PTFE)

ELEKTROLYTICKÉ BARVENÍ
Pro elektrolytické barvení hliníkových profilů se dnes takřka bez výjimky používá dvoustupňová metoda. Při ní se vrstvy anodicky oxidované barví ve dvou krocích v elektrolytu obsahujícím soli kovů pomocí střídavého proudu. Při reakci se vylučuje z roztoku soli kov do pórů oxidické vrstvy. Odstín barvy je dán použitou sloučeninou kovu a elektrickými parametry pro jeho vylučování.
V Evropě se dnes prakticky používají pouze elektrolyty na bázi solí cínu a/nebo kombinace se solemi niklu. Zbarvení dosahovaná těmito elektrolyty mají při srovnání se všemi ostatními metodami barvení určité výhody. Barevné odstíny dosažitelné s elektrolyty obsahujícími soli cínu jsou definovány organizací Qualanod ve vzorníku barev EURAS. Společnost TORISORT GROUP s.r.o. dodává v součastné době takzvané hotové přípravky, které již obsahují všechny složky potřebné k získání optimálního odstínu.

(obr.)

•    zbarvení jsou velmi světlostálá a odolná povětrnostním vlivům
•    zbarvení mají dobrou tepelnou odolnost
•    reprodukovatelnost definovaných barevných odstínů
•    není nutno používat speciální slitinu - barvení je možno provést se všemi dekoračně anodicky oxidovatelnými slitinami

 

Postup Tloušťky vrstvy v µm Barva oxidické vrstvy Oblasti použití
Standardní postup GS+GSX 5-10 bezbarvá stavebnictví, domácí spotřebiče, nábytek
Standardní postup GS+GSX - organicky barveno 5-10   barevná   stavebnictví, domácí spotřebiče, nábytek, bytová architektura
Standardní postup GS+GSX - elektrolyticky barveno v elektrolytu cínu (dvojstupňová metoda) 5-10 světle bronzová až černá stavebnictví, domácí spotřebiče, nábytek, bytová architektura
Standardní postup + zvláštní stupeň např. Spektro-Color-metoda elektrolyticky barveno v elektrolytu cínu (dvojstupňový postup) 5-10 světle bronzová až černá + zelené, modré, šedivé, žluté a červené odstíny stavebnictví, domácí spotřebiče, nábytek, bytová architektura
Tvrdá anodizace 25-200 bezbarvá až šedá strojírenství, automobilový a letecký průmysl
Pásová anodizace 0,2-25 bezbarvá bytová architektura, elektroprůmysl