Hliníkové profily pro světlíky a prosvětlovací systémy

Hliníkové profily používané pro světlíkové konstrukce nepotřebují ve svém přírodním stavu ochranu proti korozi nebo UV. vznikne-li zákazníkovi potřeba něco dodatečně změnit, vyvrtat, přivařit, nevzniká tak žádný problém s dodatečnou korozí, údržbou, opravami nebo s neopatrným škrábnutím při dodatečné manipulaci s profily.

Konstrukce většiny světlíků je tvořena řadou profilů z masivní pevnostní hliníkové slitiny a příslušných doplňků. Základní profil je připevněn na podstavec (obrubu) světlíku. Nosné profily, jsou přimontovány k základnímu profilu. Na tuto hliníkovou konstrukci se pokládají PC desky , které jsou ve spodní části zafixovány zasklívací lištou. Horní lišta se následně montuje pomocí šroubů.