Leštěný hliník

Leštěný povrch hliníkových profilů:
Pozitivní vliv povrchových úprav se kromě zamezení tvorby nárůstků projeví i ve zlepšení drsnosti obrobené plochy. Leštěný povrch vykazuje v porovnání s neleštěným nižší drsnost (Ra = 0,05 cm), a tím i nižší koeficient tření. Dochází ke zlepšení odvodu třísek, zlepšuje se kvalita povrchu profilů a zvyšuje se i rozměrová přesnost hliníkových profilů.

Hladký a čistý povrch hliníkových profilů není jenom vítaným optickým efektem, ale v některých odvětvích hlavně technickou nutností. Výroba ploch s nízkou drsností povrchu je většinou spojena s vyššími náklady na výrobu. Hlavním důvodem je snížení posuvu pro dosažení nízké drsnosti, s tím však souvisí delší doba na opracování. Profily s mikroleštěným povrchem umožňují dosažení hladkých povrchů a špičkového designu chromového efektu.

Chemické leštění hliníku:
Kyselina trihydrogenfosforečná (ortofosforečná) (H3PO4)
• výroba - spalováním rozprášeného roztaveného fosforu ve směsi vzduchu a páry v nerezové nádobě:
P4 + 5O2 + 6H2O → 4H3PO4
nebo
reakcí přírodního fosfátu s kyselinou sírovou:
Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10H2O → 3H3PO4 + 5CaSO4•2H2O + HF
síran se odfiltruje, HF se odstraní v podobě nerozpustného Na2SiF6
• tvoří bezbarvé krystaly
• dobře rozpustná ve vodě
• běžně 75 - 85%
• krystalický hemihydrát H3PO4•1/2H2O (91,6%)
• trojsytná, středně silná kyselina
• Ostatní užití kyseliny trihydrogenfosforečné:
• povrchová úprava kovů (ochrana před rezivěním)
• podklad natíraných nebo smaltovaných povrchů
• ochrana před tvorbou puchýřů a oprýskání (karoserie aut, ledničky, pračky)
• chemické leštění hliníku (nahrazuje chromování ozdobných částí aut)

Ruční leštění hliníku:
Na povrchovou úpravu ručně leštěného povrchu hliníkových profilů se nejčastěji používá ruční nářadí Suhner, Fein a Bosch a brusiva 3M, VSM, Rhodius, Klingspor a Lukas.