Ostatní hliníkové profily

Může se stát, že zákazníkům vždy nevyhovují stávající výkresové profily nebo je nemohou díky vlastnímu vývoji a zdokonalování technologií nemohou optimálně využít. V takovém případě si může zákazník zhotovit novou výkresovou dokumentaci, kterou zkontrolují naši technici a nsledně předají technologům výroby ke schválení. Po odsouhlasení výkresové dokumentace zákazníkem je možné přejít k výrobě nového nástroje.

Výroba nového nástroje trvá průměrně 3 – 4 týdny a ihned poté jsou vyrobeny zkušební vzorky, které předáme zákazníkovi k odsouhlasení. Po schválení zkušebních vzorků profilů zákazníkem, je možno přejít k výrobě celého objednaného množství. V případě zjištění, že jsou i přesto nutné dodatečné úpravy, lze v některých případech provést na stávajícím nástroji (matrici) změny. Většinou není problém rozměry zvětšit, zmenšování však již není možné. Proto vždy zákazníka nabádáme k tomu, aby si všechny parametry opravdu pečlivě zkontroloval a aby jeho konečné odsouhlašení výroby znamenalo stoprocentní jistotu, že všechny parametry zkušebního vzorku odpovídají výkresové dokumentaci.

Rozhodne-li se zákazník časem profil změnit nebo upravit, tak v případě zhotovení nového nástroje u společnosti TORISORT GROUP je zákazník zvýhodněn až o 30% nižší pořizovací cenou nástroje, což u některých náročných profilů může znamenat značné finanční úspory.

Další možností, které TORISORT GROUP svým zákazníkům nabízí je zhotovení nástroje na náklady naší společnosti.