Těsnící pryže - těsnění z EPDM pryže 

Využití EPDM těsnění je běžné v prostředí, kde těsnění není vystaveno oleji, benzinu, petroleji, aromatickým a alifatickým uhlovodíkům, halogenovaným rozpouštědelům nebo koncentrovaným kyselinám.

EPDM - etylen propylen dien monomeru (pryž třídy M), typ syntetického kaučuku , je elastomer, který se vyznačuje širokou škálou použití. Písmeno E odkazuje na ethylen , P propylen , D dien a M odkazuje na jeho zařazení do ASTM standardu D-1418. "M" třída zahrnuje kaučuky s nasyceným řetězcem polymethylenového typu. Dien se v současné době používá při výrobě pryží EPDM jsou DCPD (dicyklopentadien), ENB (ethylidene norbornene) a VNB (vinyl norbornene).
Obsah ethylenu je okolo 45% až 75%. Čím vyšší je obsah ethylenu, tím jsou vyšší možnosti zatížení polymeru, lépe se míchá a lisuje. Peroxidové vytvrzování těchto polymerů dává vyšší síťovou hustotu ve srovnání s jejich amorfními protějšky.
Amorfní polymery jsou také vynikající ve pro použití ve výrobě a zpracování. To je velmi ovlivněno jejich molekulární strukturou. Většinou obsahují mezi 2,5% hm do 12% dienů hmotnosti a v celkovém složení slouží jako můstky při vytvrzování se sírou a pryskyřicí, s peroxidem a dien (nebo třetí monomer) funguje jako srážedlo, které poskytuje odolnost vůči nežádoucím vlastnostem jako je kupříkladu lepkavost, roztékání se nebo průtok v průběhu konečného použití.

Těsnicí pryžové profily z kvalitní EPDM pryže se používají pro efektivní těsnění profilů k polykarbonátům, při výrobě bazénových zastřešení, světlíků, zimních zahrad atd. Těsnicí pryžové profily z kvalitní EPDM pryže jsou navrženy v rozdílných profilech tak, aby pokrývaly širokou potřebu těsnění různých profilů. EPDM těsnění absolutně odolává vlivům větru, UV záření a nepřízni počasí, nepraská ani nepuchří a zůstává elastické i po mnoha letech. Profil skvěle vyplňuje mezery, má strukturu uzavřených pórů a tudíž neabsorbuje vodu. Tepelná odolnost těsnění -50°C až +70 °C bez změny fyzikálních, mechanických a chemických vlastností. Krátkodobě těsnění může odolávat až teplotám do +130°C, avšak je nutné počítat s předčasným stárnutím a změnou jeho vlastností. Jsou vyráběné v tvrdosti 70+/-5°ShA. Povrch těsnění je hladký, černý (na přání zákazníka můžou být i jiné barvy). Pokud zákazník potřebuje jiný typ EPDM těsnění, než najde v naši nabídce a má k dispozici vzorek nebo výkresovou dokumentaci, lze tento profil po dohodě se zákazníkem vyrobit.

EPDM profily jsou svými mechanickými, fyzikálními, chemickými vlastnostmi a trvalou deformací předurčené jako těsnění konstrukčních a stavebních částí.
TORISORT GROUP s.r.o. poskytuje vynikající kvalitu všech produktů, které dodává na trh. Jsme schopni dosáhnut přesných tolerancí všech typů EPDM těsnění, které pro naše zákazníky vyrábíme. Po našich letitých zkušenostech víme, že mimo přesně dodržených tolerancí, které jsou pro EPDM těsnění velmi důležité je rovněž důležitá kvalita použitých surovin a směsí na výrobu EPDM těsnění.

Proto provádíme průběžné kontroly a rovněž reagujeme na zpětnou vazbu zákazníků. Pokud jste někdy ve vaší výrobě řešili problémy ohledně kvality, pružnosti nebo tolerancí EPDM těsnění, víte určitě sami, že jakákoliv odchylka od normálu může způsobit značné problémy.Tyto situace se společnost TORISORT GROUP s.r.o. snaží neprodleně řešit. Pokud má zákazník s EPDM těsněním jakýkoliv problém, jsme připraveni ho okamžitě řešit. Své produkty dodáváme velkým i malým firmám v ČR i zahraničí a naši dobrou práci potvrzují kladné odezvy našich zákazníků. Oceňují především náš přístup v oblasti kvality EPDM těsnění a kvalitního servisu zákazníkům, který považujeme za naši prioritu.