Vstřikování plastů

Firma TORISORT GROUP s.r.o. se mimo jiné oblasti zaměřuje na výrobu produktů moderní technologií, kterou je vstřikování plastů. Pokud nemáte  představu, jak tento proces probíhá, pokusíme se vám jej přiblížit .


Výrobní proces vstřikování plastů


Vstřikování plastů představuje termodynamický cyklický tvářecí proces. Vstřikovací proces zpracovává plastové hmoty, které jsou dodávané pro tento účel ve formě granulátu. Granuláty mají přírodní barvu. Je-li třeba plastový granulát barvit, děje se tak přidáváním granulovaného barviva do nebarveného granulátu při nabírání plastu do zásobníku materiálu vstřikovacího lisu.
Plastový granulát se nejprve suší v molekulární sušiče kde se zbavuje vlhkosti. Vysušuje se při teplotě cca 60 - 100 C. Odtud je granulát dopraven do šneku vstřikovacího stroje a je předáván do plastifikační jednotky (komory), kde se nahřívá na požadovanou teplotu. Teplota se pohybuje v rozmezí 80 – 250°C. Poté je tavenina vstříknutá vysokým tlakem do vstřikovací formy. Nástroj se následně chladí na provozní teplotu.
Čas vstřikování a ochlazování je přímo úměrný rozměrům a hmotnosti dílce.. Po tomto procesu se forma otvírá a díl je vysunut pomocí ocelových trnů – vyhazovačů.


Na závěr si ještě pro větší názornost shrňeme fáze vstřikování plastů:


1.    nabírání potřebného objemu plastového granulátu do plastifikační jednotky
2.    zahřívání a plastifikace
3.    vstřikování tlakem a dotlakem
4.    ochlazování a vyjmutí výlisku

Celkově čas vstřikovacího procesu ovlivňuje rozměr a hmotnost plastového dílu.